Thursday, 29 September 2011

Model Instruksi dan Pengajaran

 

Model Instruksi dan Pengajaran adalah berasaskan 5 teori pembelajaran iaitu Behavioris, Kognitivis, Humanis, Sosialis dan Konstruktivis. Salah satu yang diterangkan di kelas adalah mengenai teori Konstruktivisme.

Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia.

  • pengetahuan dibina secara aktif oleh pelajar.
  • Pelajar bukan penerima pasif pengetahuan.
  • Pelajar membina pengetahuan sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator atau pemudah cara bagi pelajar.
  • Pelajar guna cara membanding pengetahuan sedia ada dengan maklumat baru.

Model - perwakilan struktur dan susunan suatu entiti / proses yang kompleks dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah.


Model pengajaran - perwakilan struktur dan susunan proses pengajaran.

Model teori konstruktivisme mempunyai 4 fasa iaitu

image

No comments:

Post a Comment

Arit Malique...^_^